Kompleksowe usługi dla przemysłu energetycznego
Ponad 30 lat doświadczenia w branży.
Ostatnie projekty
O FIRMIE
Oferujemy rozwiązania których potrzebujesz
ENERGOTECHNIKA-ENERGOROZRUCH S.A. jest firmą działająca w branży energetycznej od 1988 roku. Świadczymy usługi kompleksowej realizacji zadań inwestycyjnych w systemie „pod klucz” w zakresie modernizacji bloków energetycznych polegających na redukcji emisji z wykorzystaniem technologii odsiarczania i odazotowania spalin oraz konwersji kotłów węglowych na spalanie alternatywnych źródeł energii np. gaz lub biomasa.

Ponadto firma oferuje:
- realizację kompleksowych rozruchów urządzeń i instalacji energetycznych,
- chemiczne czyszczenie instalacji energetycznych oraz dmuchanie,
- pomiary i optymalizacje urządzeń oraz instalacji energetycznych
- doradztwo, nadzory, consulting.

Posiadamy własne nowoczesne biuro projektowe oraz sprawdzone procedury i programy realizacji usług. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą specjalistów branży budowlanej, mechanicznej, technologicznej, elektrycznej i AKPiA, posiadających doświadczenie zdobyte zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Organizację naszej pracy opieramy na wdrożonym, certyfikowanym i doskonalonym Zintegrowanym Systemie Zarządzania zgodnym z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001.
180
Zmodernizowanych obiektów
105
Pracowników
1250
Ukończonych projektów
OFERTA
Szeroki zakres usług
Modernizacja
Energotechnika - Energorozruch S.A świadczy usługi w zakresie realizacji zadań modernizacyjnych na obiektach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz gospodarki komunalnej. Firma rozwinęła działalność modernizacyjną w zakresie ekologii polegającą na zmniejszeniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez rozwijanie technologii ich redukcji oraz modernizację istniejących układów spalania. Poprawiamy sprawność energetyczną wytwarzania energii. Przeprowadzamy udane konwersje istniejących kotłów z paliwa stałego na gazowe. Doświadczona kadra oraz potencjał techniczny i organizacyjny jakimi dysponuje nasza Firma gwarantują wysoki poziom wykonania usług w zakresie od projektów wykonawczych, symulacji spalania (CFD), uzgodnień UDT/CLDT, dostaw elementów, montażu, nadzorów autorskich i montażowych, rozruchu kotła i urządzeń, aż po optymalizację spalania. Powierzone prace wykonane są zgodnie ze sztuką inżynierską i obowiązującymi normami, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach. W pełni zapewniamy nadzór i kontrolę budowy, co wpływa na jakość wykonanych robót i terminy wykonania.
Arrow Redukcja tlenków azotu NOx
Arrow Niskoemisyjne Palniki węglowe
Arrow Instalacje SNCR oraz SCR
Arrow Pozamłynowe układy podawania biomasy do kotłów
Arrow Poprawa sprawności energetycznej kotłów
Arrow Obniżanie minimum technicznego kotłów
Arrow Prace badawcze związane z wypracowywaniem nowych technologii kotłowych
Arrow Wprowadzanie systemów współspalania biomasy metodą bezpośredniego wtrysku do komory paleniskowej
Arrow Modernizacja młynów i wentylatorów
Gaz Metody pierwotne Metody wtórne SCR SNCR Stacje magazynowania Węgiel Biomasa Palniki niskoemisyjne
Projektowanie
Posiadamy mocno rozbudowane i nowoczesne biuro projektowe, zatrudniające wysoko wyspecjalizowanych specjalistów / projektantów, pracujących na nowoczesnych programach. Korzystając z zaawansowanych narzędzi, jesteśmy w stanie przeprowadzić prace projektowe od poziomu koncepcji, przez obliczenia i modelowanie procesów do projektu 3D i dalej do rozrysowania układów do rysunków wykonawczych i warsztatowych oraz wykonanie analizy HAZOP.
Arrow Autodesk® Inventor® - oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych 3D. Produkty Autodesk® Inventor® zawierają pełny i elastyczny zestaw oprogramowania do projektowania elementów mechanicznych 3D, symulowania produktów, tworzenia narzędzi i prezentacji
Arrow Autodesk® AutoCAD® - oprogramowanie do projektowania elementów mechanicznych 2D. Produkty Autodesk® AutoCAD® zawierają pełny i elastyczny zestaw oprogramowania do projektowania elementów mechanicznych 2D.
Arrow ANSYS - oprogramowanie CFD (Computational Fluid Dynamics) służące do modelowania zjawisk fizycznych takich jak: przepływ wielofazowy, spalanie, reakcje chemiczne, wymiana ciepła oraz wiele innych. Jest to potężne narzędzie, które jest szeroko wykorzystywane w przemyśle podczas fazy badania i projektowania danego produktu. Dodatkowo zintegrowane środowisko Workbench pozwala na sprawną i wiarygodną optymalizację badanych układów.
Arrow THERMOFLOW - zaawansowane oprogramowanie inżynierskie do projektowania i bilansowania układów konwencjonalnych elektrowni, elektrociepłowni (moduł STEAM MASTER, STEAM PRO), gazowo-parowych (moduł GT MASTER, GT PRO) oraz swobodnego bilansowania układów energetycznych (moduł THERMOFLEX).
Pomiary
Energotechnika-Energorozruch S.A. dysponując doświadczoną kadrą i pracując na sprzęcie wysokiej klasy, wykonuje prace pomiarowo badawcze kotłów, sieci cieplnych oraz maszyn i instalacji energetycznych.
ArrowPomiary bilansowe kotłów energetycznych z wyznaczeniem sprawności i strat cieplnych
ArrowPomiary stężenia tlenków siarki (SO2) w spalinach
ArrowPomiary gwarancyjne kotłów energetycznych i ich urządzeń pomocniczych
ArrowPomiary eksploatacyjne i regulację pracy młynów węglowych, wentylatorów, sprężarek oraz dmuchaw
ArrowRegulację i optymalizację procesu spalania w kotłach energetycznych dla podniesienia sprawności oraz obniżenia emisji gazów szkodliwych (NOx, CO)
ArrowWyznaczenie jakości przemiału pyłu węglowego, wentylacji młynów oraz rozdziału pyłu i czynnika wentylującego do palników
ArrowPomiary bilansowe sieci ciepłowniczych, wymienników ciepła i węzłów cieplnych
ArrowEkspertyzy stanu technicznego kotłów i całych obiektów energetycznych
ArrowOpracowanie na bazie wykonanych pomiarów wytycznych do modernizacji i usprawnienia kotłów energetycznych i ich urządzeń pomocniczych
ArrowOcena przewidywanej żywotności urządzeń energetycznych analiza techniczno- ekonomiczna obiektów energetycznych pod kątem dalszej eksploatacji
ArrowBadanie wpływu rodzaju paliwa oraz parametrów pracy kotła i urządzeń pomocniczych na własności popiołów pod kątem ich przydatności do utylizacji
Rozruch
Energotechnika-Energorozruch S.A. jako jeden z liderów branży energetycznej oferuje kompleksowe prace rozruchowe urządzeń i instalacji energetycznych. W ramach projektu rozruchu zostanie opracowany m.in. zakres badań i prób, procedury, procedury rozruchu urządzeń i instalacji, ruchu regulacyjnego, próbnego i gwarancyjneg, harmonogram oraz zasady organizacji bezpiecznej pracy. Podczas rozruchu technologicznego firma zapewnia m.in. koordynację w branżach cieplno-mechanicznych, elektrycznej i AKPiA, nadzór nad przeprowadzeniem rozruchu mechanicznego, przygotowanie urządzeń do prób technologicznych, wykonanie prób symulowanych, przeprowadzenie ruchu regulacyjnego, wykonanie pomiarów i prób dla optymalizacji parametrów pracy obiektów, sporządzenie dokumentacji odbiorowo - rozruchowej. W zakresie chemicznego czyszczenia oraz przedmuchu firma prowadzi cały proces od opracowania technologii i projektu instalacji pomocniczej po dostawy chemikaliów i mediów oraz przywrócenie układu technologicznego po wykonaniu procesu.
Arrow Opracowanie projektu rozruchu
Arrow Przeprowadzenie rozruchu technologicznego
Arrow Opracowanie instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych
Arrow Chemiczne czyszczenie i przedmuchiwanie powierzchni kotłowych i rurociągów parowych
Arrow Przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i obiektowego dla obsługi
Opracowanie zakresu badań i prób Procedury Harmonogram Organizacja bezpiecznej pracy Koordyntacja i nadzór Ruch regulacyjny Pomiary i optymalizacja Ruch próbny Dokumentacja
Nadzory
Energotechnika-Energorozruch S.A. świadczy usługi w zakresie doradztwa technicznego w branży energetycznej na wszelkich poziomach.
Arrow Szeroko pojęte doradztwo, przy współpracy i wsparciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów – naszych pracowników, pracowników naukowych Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Częstochowskiej, Instytutu Energetyki z którymi ściśle współpracujemy przy wdrażaniu tzw ‘nowych technologii’ oraz modernizacji urządzeń energetycznych
Arrow Prace związane z uruchomieniem urządzeń energetycznych, prowadzenie kontraktów ‘pod klucz’ – jako Inżynier Kontraktu, Kierownik Budowy, Biuro Budowy, do prowadzenia inwestycji korzystamy z szerokiego zaplecza technicznego, komputerowego, a także z odpowiedniego oprogramowania do zarządzania projektami (Invest for Exel, MS Project, Primavera)
Arrow Usługi w zakresie przygotowania SIWZ i przeprowadzania przetargów w oparciu i zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, w tym celu utworzony został osobny oddział EESA, prowadzony przez specjalistów o bardzo wysokich kwalifikacjach i doświadczeniu w zakresie opracowywania SIWZ i przeprowadzania przetargów
Doradztwo Wdrażanie nowych technologii Kierownik budowy Biuro budowy Opracowanie SIWZ Przeprowadzenie przetargu
KONTAKT
Energotechnika - Energorozruch S.A.
Adres
Kozielska 18, 44-107 Gliwice
Telefon
+48 32 231 34 16
Fax
+48 32 231 98 08
NIP: 631-010-06-96
REGON: 273239927
BDO: 000181386
Sąd Rejonowy w Gliwicach, KRS: 0000099095
Kapitał zakładowy i wpłacony: 8 376 000,00 PLN